Even voorstellen: Gezina Daalemmer

Alle administratie rond de Anderhalvemetersessies wordt verzorgd door onze office manager Gezina Daalemmer.

Gezina Daalemmer (op de rug gezien) in de kaartenbakruimte

Gezina is al decennia lang onze steun en toeverlaat. Dat is niet zomaar gekomen: als liefdesbaby van Rooie Rinus en Gré Daalemmer, de ex-vrouw van Pé, had ze natuurlijk allang een streepje voor. Toen ze op latere leeftijd ook nog eens de communicatieve talenten van haar vader en de wiskundeknobbel van haar moeder bleek te combineren, was de beslissing snel genomen: Gezina kreeg een functie aangeboden in de holding van haar vader en stiefvader.

Aanvankelijk beheerde Gezina alleen het e-mailadres gezinadaalemmer@hotmail.com en het ook naar haar genoemde YouTubekanaal van Pé & Rinus, maar met het uitbreken van de coronacrisis werden haar werkzaamheden belangrijker en uitgebreider. Vandaar dat de hele organisatie rond de Anderhalvemetersessies nu onder haar leiding plaatsvindt. Een exclusief kijkje in de keuken!

Binnengekomen e-mail met aanvragen voor kaartjes worden gescreend en gerubriceerd.

De dames van het social mediateam. Hier worden alle vriendschapsverzoeken, retweets en likes afgehandeld.

De heer Tjammes voert bij de opgang naar de bovenverdieping (afdeling afgewezen ticketbestellingen) de verplichte RIVM-controles uit.

Op de afdeling Nazorg worden alle afgewezen ticketverzoeken met een persoonlijk e-mailberichtje beantwoord, namens Gezina zelf.

De afdeling Locatiebepaling, waar de locaties van eventuele nieuwe Anderhalvemetersessies worden gescreend en beoordeeld.